Prodloužená 5letá záruka na rám kola

Na všechny rámy SUPERIOR z kolekce 2020 a novější poskytujeme prodlouženou záruku na 5 let ZDARMA a AUTOMATICKY, bez nutnosti registrace. Prvním dnem platnosti prodloužené záruky se počítá datum nákupu kola. Prodloužená záruka se vztahuje pouze na prvního kupujícího (majitele) a není přenosná na jinou osobu.

Prodloužená záruka se vztahuje na výrobní vady rámu a jeho zpracování, nevztahuje se na povrchovou úpravu rámu a jeho příslušenství. Tato záruka se nevztahuje na rámy vystavené hrubému zacházení, zanedbávání, nesprávné opravě, nesprávné údržbě, změně, úpravě, nehodě nebo jinému nezvyklému, nepřiměřenému či nesprávnému užívání.

Uplatnění reklamace je podmíněno pravidelnými servisními prohlídkami rámu v autorizovaném servisu SUPERIOR a to vždy minimálně alespoň jednou za kalendářní rok. Každá absolvovaná servisní prohlídka musí být zapsána a potvrzena v záručním listě. V případě, že roční servis nebyl proveden, pětiletá záruční doba na rám kola se snižuje na dva roky. Náklady na servisní prohlídky si hradí každý zákazník sám.

Reklamaci lze podat pouze u prodejce, u kterého bylo dané kolo zakoupeno. Kolo, které je předmětem reklamace, musí být předloženo v kompletním a čistém stavu, s čitelným výrobním číslem rámu. V rámci reklamace je nutné předložit originální záruční list a doklad o nákupu kola.

Výrobce si vyhrazuje právo rozhodnout o oprávněnosti každé reklamace. V rámci prodloužené záruky bude v případě oprávněné reklamace poškozený rám opraven nebo vyměněn za ten samý či nejvíce podobný a porovnatelný rám dostupný v době uplatnění reklamace. Veškeré náklady na zprovoznění kola z důvodu odlišnosti nového rámu hradí majitel kola. Předmětem záruky je pouze rám, práce servisu spojená s přestavbou či vylepšení kola kvůli nahrazenému rámu jde plně k tíži majitele kola. V případě opravy nebo výměny rámu nemá zákazník nárok na novou záruční dobu; záruka je mu v těchto případech poskytnuta nejdéle po dobu, která zbývá z původní prodloužené záruky.