5 LETÁ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA RÁMY SUPERIOR 2020

Na všechny rámy SUPERIOR z kolekce 2020 a novější poskytujeme prodlouženou záruku na 5 let zdarma.

 

Rozšíření záruky se vztahuje na výrobní vady rámu a jeho zpracování, nevztahuje se na povrchovou úpravu rámu a jeho příslušenství. Tato záruka se nevztahuje na rámy vystavené hrubému zacházení, zanedbávání, nesprávné opravě, nesprávné údržbě, změně, úpravě, nehodě nebo jinému nezvyklému, nepřiměřenému či nesprávnému užívání.

 

Prvním dnem platnosti prodloužené záruky se počítá datum nákupu kola. Prodloužená záruka se vztahuje pouze na prvního kupujícího (majitele).

 

Uplatnění reklamace je podmíněno pravidelnými servisními prohlídkami rámu v autorizovaném servisu SUPERIOR a to vždy minimálně alespoň jednou za kalendářní rok. Potvrzení o řádných servisních prohlídkách musí být zaznamenáno do tabulky na záručním listu (předposlední strana návodu k obsluze). V případě, že roční servis nebyl proveden, pětiletá záruční doba na rám kola se snižuje na dva roky. Náklady na servisní prohlídky si hradí každý zákazník sám.

 

Při reklamaci musí být předložen originál záručního listu a dokladu o koupi.

V rámci prodloužené záruky bude v případě oprávněné reklamace poškozený rám opraven nebo vyměněn za ten samý či nejvíce podobný a porovnatelný rám dostupný v době uplatnění reklamace. Veškeré náklady na zprovoznění kola z důvodu odlišnosti nového rámu hradí majitel kola. Předmětem záruky je pouze rám, práce servisu spojená s přestavbou či vylepšení kola kvůli nahrazenému rámu jde plně k tíži majitele kola. V případě opravy nebo výměny rámu nemá zákazník nárok na novou záruční dobu; záruka je mu v těchto případech poskytnuta nejdéle po dobu, která zbývá z původní prodloužené záruky.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA RÁMY SUPERIOR Z KOLEKCE 2019 A STARŠÍ

Nabízíme možnost prodloužit si záruku na rám na 3 roky (bezplatně) nebo na 5 let (za poplatek).

 

Prodlouženou 3 letou záruku na rám SUPERIOR z kolekce 2019 a starší si zákazník sjedná vyplněním formuláře níže. Po vyplnění formuláře systém zákazníkovi automaticky odešle na uvedenou adresu elektronický mail potvrzující platnost záruky kola.

Zákazník si může sjednat prodlouženou 5 letou záruku na rám přímo v obchodě u autorizovaného prodejce SUPERIOR. Prodejce záruku na rám zaregistruje přes zaheslovanou sekci.

 

Rozšíření záruky se vztahuje na výrobní vady rámu a jeho zpracování, nevztahuje se na povrchovou úpravu rámu a jeho příslušenství. Tato záruka se nevztahuje na rámy vystavené hrubému zacházení, zanedbávání, nesprávné opravě, nesprávné údržbě, změně, úpravě, nehodě nebo jinému nezvyklému, nepřiměřenému či nesprávnému užívání.

 

Registrace musí být provedena do 14. dní ode dne nákupu kola a registrované údaje musí být shodné s údaji v záručním listě. Prvním dnem platnosti prodloužené záruky se počítá datum nákupu kola ne datum registrace. Prodloužená záruka se vztahuje pouze na prvního kupujícího (majitele).

 

Uplatnění reklamace je podmíněno pravidelnými servisními prohlídkami rámu v autorizovaném servisu SUPERIOR a to vždy minimálně alespoň jednou za kalendářní rok. Potvrzení o řádných servisních prohlídkách musí být zaznamenáno do tabulky na záručním listu (předposlední strana návodu k obsluze). V případě, že roční servis nebyl proveden, prodloužená záruční doba na rám kola se snižuje na dva roky. Náklady na servisní prohlídky si hradí každý zákazník sám.

 

Při reklamaci musí být předložen originál záručního listu a dokladu o koupi.

V rámci prodloužené záruky bude v případě oprávněné reklamace poškozený rám opraven nebo vyměněn za ten samý či nejvíce podobný a porovnatelný rám dostupný v době uplatnění reklamace. Veškeré náklady na zprovoznění kola z důvodu odlišnosti nového rámu hradí majitel kola. Předmětem záruky je pouze rám, práce servisu spojená s přestavbou či vylepšení kola kvůli nahrazenému rámu jde plně k tíži majitele kola. V případě opravy nebo výměny rámu nemá zákazník nárok na novou záruční dobu; záruka je mu v těchto případech poskytnuta nejdéle po dobu, která zbývá z původní prodloužené záruky.

Plus icon

+ Hledejte kód na spodní straně rámu

Úspěch!

Požadavek byl přijat.

Zadat novou záruku

Prosím počkejte

VÝMĚNA RÁMU PO HAVÁRII

Výměna po havárii je volitelná služba poskytovaná společností BIKE FUN International, výrobcem kol Superior. Umožňuje jednorázovou výměnu rámu Superior za rám nový s 50% slevou z příslušné ceny uvedené v oficiálním ceníku v případě, kdy vinou nehody nelze rám nadále bezpečně používat. Tato služba se vztahuje na vybrané modely Superior. Pro více informací kontaktujte svého dealera.

Vstup pro prodejce